Pozvání

ke Dni pro Diakonii

Proč Den pro Diakonii?

  • Protože církev a Diakonie patří k sobě.
  • Protože zvěst evangelia má jít ruku v ruce se službou potřebným.
  • Proto chceme tomuto propojení věnovat jednu neděli v roce - právě tu svatodušní, jsou totiž "rozdílné služby, ale tentýž Pán" (1K 12,4n).​

Jak den pro Diakonii pojmout?

  • Zaměřte svatodušní bohoslužby na diakonické téma (modlitby, zvěst evangelia, písně a další) - inspirace zde...
  • Navštivte středisko Diakonie ve svém okolí a pozvěte klienty a zaměstnance k návštěvě bohoslužeb u Vás! Zorganizujte společná setkání, přibližujme se navzájem.
  • Přidejte se k celocírkevní sbírce, letos na podporu azylového domu a domova pro seniory - více zde

Slovo synodního seniora ČCE Daniela Ženatého

 

Slovo ředitele Diakonie ČCE

jan_sobeslavsky_4

Pracovat v Diakonii a pro Diakonii mně vždy dávalo a dává smysl. Jsem moc rád, že evangelická církev má svou Diakonii. Věnuje se tak dlouhodobě, systematicky a profesionálně pomoci těm, kteří ji potřebují. Seniorům, lidem se zdravotním postižením, těm na okraji společnosti, umírajícím. Je skoro až s podivem, že ačkoliv jsme my evangelíci menšinovou církví v českém „ateistickém“ státě, vyrostla zde po revoluci, jak věřím s Boží dopomocí, naše Diakonie do dnešní podoby a velikosti. Myslím, že na to můžeme být hrdí a skutečnost, že církev plní své poslání pouze tehdy, pokud má svou diakonickou dimenzi, si máme pravidelně připomínat a v našich sborech o tento rozměr církve pečovat.

Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE

Č. ú.: 7171717171/2700, v. s.: 911 120 xxxx (xxxx je číslo sboru, u ostatních dárců 2017)