Z minulých ročníků archivujeme účel sbírky a především materiály sloužící k inspiraci pro bohoslužby.

Č. ú.: 7171717171/2700, v. s.: 911 120 xxxx (xxxx je číslo sboru, u ostatních dárců 2017)