Svatodušní neděle je tradičně ve sborech Českobratrské církve evangelické spojena s Diakonií. Toto spojení je po léta vyjádřeno konáním celocírkevní sbírky na podporu Diakonie. Rádi bychom nabídli příležitost rozšířit toto spojení i o duchovní, liturgickou a společenskou rovinu.

Oslavme společně 4. červen 2017 jako Den pro Diakonii!

Č. ú.: 7171717171/2700, v. s.: 911 120 xxxx (xxxx je číslo sboru, u ostatních dárců 2017)